У циљу што квалитетније припреме кандидата за полагање стручног испита, Комисије за полагање стручног испита у Инжењерској комори Србије организују једнодневне СЕМИНАРЕ.

Висина појединачне накнаде за учешће кандидата на семинару за припрему полагања стручног испита, општег и посебног дела у коју је укључена едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита - Приручник за припрему општег дела стручног испита за лица техничких струка, износи 2.000,00 динара.

Висина појединачне накнаде за учешће кандидата на семинару за припрему полагања стручног испита, општег дела у коју је укључена едукативна подршка у припреми општег дела стручног испита - Приручник за припрему општег дела стручног испита за лица техничких струка, износи 1.000,00 динара.

Уплату накнаде за учешће на семинару за припрему полагања стручног испита треба извршити на рачун

Инжењерске коморе Србије број: 160-40916-33
Уплатилац: Име и презиме кандидата који похађа семинар
Сврха уплате: Накнада за учешће на семинару - (навести за коју струку)
Позив на број: 07-број пријаве

Уколико трошкове полагања стручног испита сноси правно лице, а неопходно је издавање предрачуна, потребно је доставити податке за идентификацију правног лица (пуна адреса и назив правног лица, ПИБ, матични број фирме) на мејл адресу рачуноводства или позвати Стручну службу за финансијско - рачуноводствене послове ИКС (тел. 011/655-7434 , 011/655-7423)

Доказ о уплати (оверени примерак уплатнице или вирман) предаћете секретару Комисије пре почетка семинара.

ОДРЖАНИ СЕМИНАРИ У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023

СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 20.02.2023. године
СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - ПРОЈЕКТОВАЊЕ - Семинар одржан 13.02.2023. године
СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА - Семинар одржан 21.02.2023. године
СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА - Семинар одржан 22.02.2023. године
СЕМИНАР ЗА МАШИНСКУ СТРУКУ - Семинар одржан 27.02.2023. године
СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТРУКУ, ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКА - Семинар одржан 28.02.2023. године
СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИКА - Семинар одржан 13.03.2023. године
СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ГЕОТЕХНИКА - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 13.03.2023. године
СЕМИНАР ЗА ГЕОДЕТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 13.03.2023. године
СЕМИНАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 22.02.2023. године
СЕМИНАР ЗА ШУМАРСТВО И ПОЉОПРИВРЕДУ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 22.02.2023. године
СЕМИНАР ЗА АРХИТЕКТОНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ УРБАНИЗАМ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 13.03.2023. године
СЕМИНАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ СТРУКУ - ОБЛАСТ САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 22.02.2023. године
СЕМИНАР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ - ОПШТИ ДЕО - Семинар одржан 22.02.2023. године
 

СЕМИНАРИ ОДРЖАНИ 2010-2022
Семинаре одржане 2022. године можете погледати овде.
Семинаре одржане 2021. године можете погледати овде.
Семинаре одржане 2020. године можете погледати овде.
Семинаре одржане од 2010. до 2019. године можете погледати овде.