22.02.2024.

”Зелена инфраструктура – трендови и изазови данашњице”

Поводом обележавања Светског дана шума, Пољопривредни факултет у Новом саду и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад организују II Научно-стручни скуп и IV Стручно-саветодавни скуп „Зелена инфраструктура – трендови и изазови данашњице“.

Скуп је посвећен темама из области хортикултуре и пејзажне архитектуре и биће одржан у четвртак, 21. марта 2024. године у Новом Саду, у просторијама Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило Нови Сад“, улица Младена Лесковца 1, с почетком у 9:00 часова.

Учешће је бесплатно.

Линк за регистрацију: https://forms.gle/uX9P5bQAwscYSiLr6

Програм Скупа можете погледати овде.

19.02.2024.

Манифестација „Око архитектуре“

У организацији Друштва врањских архитеката и сарадњи са Инжењерском комором Србије - РЦ Ниш, од 23. фебруара 1. марта 2024. године одржаће се манифестација „Око архитектуре“, са темом Савремено становање.

Свечано отварање је заказано за петак 23. фебруара 2024. године са почетком у 18 часова, у Галерији Народног музеја у Врању.

Циљ манифестације је подизање свести о значају архитектуре и грађене средине за живот сваког појединца, а све у складу са недавно донетом Националном архитектонском стратегијом.

Тим поводом биће представљена гостујућа изложба „Становање - Housing 2023“ - међународна изложба савременог становања, а током трајања манифестације изложбу ће употпунити пратећи програм састављен од стручних предавања и презентације спонзора из области грађевинске индустрије.

Комплетан програм можете преузети овде.

23.02.2024.

13. МЕЂУНАРОДНО НАУЧНО-СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ ,,ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА" 2024. - ПРВА ИНФОРМАЦИЈА

Савез грађевинских инжењера Србије, Институт за испитивање материјала (Институт ИМС Београд), Министарство науке, технолошког развоја и иновација, и Инжењерска комора Србије, а у сарадњи са Ading doo Beograd, који је уједно и генерални спонзор, организују 13. међународно научно‐стручно саветовање „Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката“. Саветовање ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 19. до 21. јуна 2024. године.

Прво обавештење и позив за пријаву радова можете погледати овде

Прелиминарну пријаву за Саветовање можете преузети овде , а упутсво за ауторе овде

13.02.2024.

У припреми је 51. број Гласника Инжењерске коморе Србије

Након изузетно успешног јубиларног 50. броја Гласника Коморе, чију смо тему посветили стогодишњици рођења архитекте Ивана Антића, Редакција Гласника наставља са низом бројева овог листа, са циљем да сваки следећи буде још бољи и интересантнији за струку.

Овом приликом, позивамо чланове и стручне сараднике Коморе да својим ауторским текстом директно допринесу раскошности садржине и богатству информацијама Гласника.

Уколико сте у могућности и желите да пишете за нови број Гласника, уколико желите да наше чланове и ширу јавност упознате са актуелном темом из домена ваше струке, односно да своју идеју или ставове поделите са другим члановима Коморе, своје прилоге нам можете послати електронским путем на адресу: redakcija@ingkomora.rs

Рок за слање прилога: 11. март 2024. године

Такође, Гласник је и сигуран и непосредан начин да порука фирми и компанија које послују у области инжењерства стигне до инжењера различитих струка, чланова Инжењерске коморе Србије којима би њихови производи и услуге могли бити потребни. Стога, привредним субјектима нудимо огласни простор.

Званични допис са детаљним информацијама везаним за израду текста доступан је овде.

Понуду за оглашавање у Гласнику можете погледати овде.

02.02.2024.

ПРOДУЖEНO OСИГУРAЊE ПРOФEСИOНAЛНE OДГOВOРНOСTИ И ОБЕЗБЕЂЕНЕ ДРУГЕ ВРСТЕ ОСИГУРАЊА СА ПОПУСТОМ ЗA ЧЛAНOВE КОМОРЕ

Инжeњeрскa кoмoрa Србиje je петнаесту гoдину зaрeдoм пoтписaлa пoлису oсигурaњa прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти, зa свe члaнoвe Инжeњeрскe кoмoрe Србиje кojи урeднo плaћajу члaнaрину и инжeњeрe кojи у тoку пeриoдa oсигурaњa стeкну свojствo члaнa Кoмoрe и измирe члaнaрину.

Oд 1. 2. 2024. дo 1. 2. 2025. гoдинe, члaнoви Инжeњeрскe кoмoрe Србиje oсигурaни су oд прoфeсиoнaлнe oдгoвoрнoсти пo свим штeтним дoгaђajимa.

Maксимaлнa сумa зa oсигурaњe пo oсигурaнику и штeтнoм дoгaђajу изнoси 20.000,00 eврa у динaрскoj прoтивврeднoсти пo срeдњeм курсу Нaрoднe бaнкe Србиje. Вaжнo je нaпoмeнути, дa oсигурaници (члaнoви Кoмoрe) нe учeствуjу у нoвчaнoм изнoсу у штeтнoм дoгaђajу.

31.01.2024.

ЧИTАЊЕ СРПСКИХ СTAНДAРДА И EВРOКOДOВА ОМОГУЋЕНО ЈЕ И У РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА КОМОРЕ У ПОЖАРЕВЦУ, КРАЉЕВУ, ЧАЧКУ И БОРУ

Подсећамо да је Инжењерска комора Србије, на основу сарадње са Институтом за стандардизацију Србије (ИСС), својим члановима обезбедила приступ „Инфoрмaтивнoм цeнтру зa читaњe стaндaрдa“, који им пружа увид у кoмплeтну бaзу српских стaндaрдa и срoдних дoкумeнaтa и тзв. неауторизованих превода стандарда из области грађевинарства - еврокодова.

Листу нeaутoризoвaних прeвoдa eврoкoдoвa кoje мoжeтe читaти пoглeдajтe овде.

Ова погодност сада се, осим у просторијама Коморе у Београду (Булевар војводе Мишића 37/II спрат), може искористити у просторијама Коморе у: Пожаревцу - Светосавска 24а, Краљеву - Цара Лазара број 44, Чачку - Чачански партизански одред 3а и у Бору - Добривоја Радосављевића Бобија 38.

За посету Информативном центру потребно је попунити захтев и исти послати на имejл aдрeсу: standardi@ingkomora.rs.

Oбрaзaц зaхтeвa зa зaкaзивaњe тeрминa дoступaн je овде.

28.12.2023.

МОНОГРАФИЈА „ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, 2003-2023“

У склопу обележавања јубилеја – 20 година постојања и рада Инжењерске коморе Србије, објављена је монографија „Двадесет година Инжењерске коморе Србије, 2003-2023“.

Издавањем монографије желимо да заокружимо годину јубилеја, али и да прикажемо све досадашње активности Инжењерске коморе Србије као сведочанство и траг у времену.

Ова публикација посвећена је, пре свега, досадашњем раду и постигнутим резултатима Коморе. Међутим, са циљем указивања на значај Инжењерске коморе Србије као институције која је, између осталог, носи одговорност настављача даљег развоја инжењерске струке, у монографији је дат осврт на развој инжењерства у Србији током XIX и XX века.

Након кратког историјског прегледа, странице које следе пружају увид у организациону структуру Инжењерске коморе Србије кроз време, носе информације о издавању лиценци, стручним испитима, стручном усавршавању и традиционалним манифестацијама Коморе, а поглавље „Комора члановима и друштву“ пружа увид у оно што је Комора радила као друштвено одговорна организација.

Монографију можете погледати овде.

20 godina inženjerske izuzetnosti

20 ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ
ИЗУЗЕТНОСТИ

Огласи за посао

Најчешћа питања

Сви обрасци на једном месту

База прописа

Сарадња са међународним и струковним организацијама

Фотогалерија