Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Нови Пазар (Краљево)

Адреса канцеларије: ул. 28. новембар, Кула Дом, бр. 41е, II спрат, Нови Пазар
Телефон/Факс: (020) 314-122
E-mail: ingkomnp@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 10:30 до 11:00
Обавештавамо чланове Коморе да, због коришћења годишњег одмора техничког секретара регионалне канцеларије Нови Пазар, канцеларија неће радити од 13. до 19. јуна 2024.године.
За све неопходне информације као и за издавање потврда можете се обратити на следећи број телефона:

(036) 320-530 Регионална канцеларија Краљево
е-мејл:ingkomkr@ingkomora.rs

Референт за административно техничке послове: Едиса Брничанин
Канцеларија je почела је са радом 20.10.2010. године.

Регионална канцеларија Нови Пазар припада подручју територије регионалног центра Краљево

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Нови Пазар омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.