Извршни одбори

Извршни одбори матичних секција Инжењерске коморе Србије

  Председник ИО Др Игор (Душан) Марић
  Заменик председника ИО Татјана (Б.) Симоновић
  Члан ИО Бојан (Милош) Бечановић
  Члан ИО Проф. др Александар (Ђорђе) Кековић
  Члан ИО Марица (Миодраг) Мијајловић
  Члан ИО Петар (М.) Андрић
  Члан ИО Бранко (Божидар) Ристић
  Члан ИО Аурела (Иван) Шимудварац Лучи дипломирани инжењер архитектуре
  Члан ИО Јасмина (Славољуб) Миливојевић
  Члан ИО Сузана (Драгољуб) Милошевић

  Председник ИО Проф. др Владан (Момчило) Кузмановић дипломирани грађевински инжењер
  Заменик председника ИО Душко (Живорад) Милићевић
  Члан ИО Мирко (Миливоје) Вуковић
  Члан ИО Миленца (Миленко) Срећковић
  Члан ИО Др Ненад (Владимир) Стојковић
  Члан ИО Ангела (Јанош) Бајчи
  Члан ИО Оља (Бранислав) Толмач
  Члан ИО Снежана (Ранко) Смиљанић
  Члан ИО Саша (Драган) Виденовић
  Члан ИО Аца (Дејан) Станковић

  Председник ИО Драган (Крста) Сташић
  Заменик председника ИО Срђан (Драгутин) Ђуровић
  Члан ИО Светлана (Радојица) Богдановић
  Члан ИО Радисав (Милија) Лукић
  Члан ИО Милутин (Станко) Станковић
  Члан ИО Драган (Божа) Рапаић
  Члан ИО Драган (Мирко) Еветовић
  Члан ИО Зоран (Р.) Ковачевић
  Члан ИО Горан (Томислав) Ђурић
  Члан ИО Бобан (Тодор) Илић

  Председник ИО Мирко (Р.) Аранђеловић дипломирани машински инжењер
  Заменик председника ИО Драган (М.) Живковић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Антонио (Коста) Сандики дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Др Миљан (Радослав) Марашевић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Ацо (Рајко) Милошевић
  Члан ИО Др Љубиша (Јован) Бучановић дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Зоран (Т.) Ђурић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Милорад (Раде) Ракчевић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Жарко (Јован) Вуковић дипломирани машински инжењер
  Члан ИО Душан (Сретен) Лукић дипломирани машински инжењер

  Председник ИО Мара (Драган) Рашковић
  Заменик председника ИО Проф. др Нада (Драгомир) Штрбац
  Члан ИО Драган (Живота) Пуцаревић
  Члан ИО Станко (Душан) Божиловић
  Члан ИО Милан (Радивој) Марјанов
  Члан ИО Марко (Младомир) Гавриловић
  Члан ИО Мр Милан (Душан) Самарџија
  Члан ИО Проф. др Милан (Јеврем) Бараћ
  Члан ИО Срђан (Љубиша) Поповић
  Члан ИО Мр Милутин (Предраг) Стефановић

  Председник ИО Вељко (Миодраг) Бојовић
  Заменик председника ИО Мр Бојана (Лазар) Божић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Оливера (Д.) Добривојевић дипломирани просторни планер
  Члан ИО Мр Ђорђе (Драгица) Милић
  Члан ИО Драгана (Слободан) Николић Неграновић
  Члан ИО Александар (Добривоје) Рајовић
  Члан ИО Мирјана (Братислав) Маринковић-Габарић
  Члан ИО Владан (Спасоје) Трипковић
  Члан ИО Ненад (П.) Крчум
  Члан ИО Мр Дејан (Сокол) Стојановић дипломирани просторни планер