Управни одбор

Управни одбор Инжењерске коморе Србије

Председник УО Михајло (Момчило) Мишић
Потпредседник УО Проф. др Владан (Момчило) Кузмановић дипломирани грађевински инжењер
Члан УО Проф. др Славен (Милан) Тица дипломирани инжењер саобраћаја
Члан УО Мара (Драган) Рашковић
Члан УО Вељко (Миодраг) Бојовић
Члан УО Драган (Крста) Сташић
Члан УО Мр Ђорђе (Драгица) Милић
Члан УО Проф. др Јован (Ж.) Деспотовић
Члан УО Др Игор (Душан) Марић
Члан УО Енес (Махмут) Бухић мастер инжењер грађевинарства
Члан УО Мирко (Р.) Аранђеловић дипломирани машински инжењер
Члан УО Ивана (Душан) Миленковић