Управни одбор

Управни одбор Инжењерске коморе Србије

Председник УО Михајло (Момчило) Мишић дипломирани грађевински инжењер
Потпредседник УО Жана (Вељко) Давидовић дипломирани инжењер архитектуре
Члан УО Др Бранислав (Борислав) Поповић дипломирани инжењер машинства
Члан УО Гордана (Ратомир) Таталовић дипломирани инжењер електротехнике
Члан УО Драган (Бранислав) Стојковић дипломирани грађевински инжењер
Члан УО Проф. др Драгослав (М.) Шумарац дипломирани грађевински инжењер
12082052123 Иван (Драган) Ивановић
Члан УО Проф. др Иван (Драган) Ивановић дипломирани инжењер саобраћаја
Члан УО Ивана (Душан) Миленковић дипломирани инжењер архитектуре
Члан УО Проф. др Јован (Ж.) Деспотовић дипломирани грађевински инжењер
Члан УО Мирослав (Радован) Алемпић дипломирани инжењер саобраћаја
Члан УО Др Небојша (Душан) Стефановић дипломирани просторни планер
Члан УО Проф. др Славен (Милан) Тица дипломирани инжењер саобраћаја