Листа судија

ЛИСТА СУДИЈА СУДА ЧАСТИ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 1. Божидар Бојовић, дипл.пр.планер, бројеви лиценци: 201 0217 03, 100 0208 13 из регионалног центра Београд;
 2. Мирослав Станојевић, дипл.маш.инж, бројеви лиценци: 330 0260 03, 332 Б382 05 из регионалног центра Београд; 
 3. Гроздана Шишовић, дипл.инж.арх, број лиценце: 300 Е702 07 из регионалног центра Београд;
 4. Зоран Радовановић, дипл.инж.арх, бројеви лиценци: 300 8167 04, 200 0651 04 из регионалног центра Београд;
 5. Александар Петровић, дипл.инж.саоб, бројеви лиценци: 370 9289 04, 470 6637 04 из регионалног центра Београд;
 6. Владислав Станковић, дипл.маш.инж, бројеви лиценци: 330 О976 16, 430 К267 16 из регионалног центра Београд;
 7. Милан Даковић, дипл.инж.ел, бројеви лиценци: 451 Х852 13, 350 М600 13, 351 М582 13, 450 Х851 13 из регионалног центра Београд;
 8. Зоран Крстић, дипл.ел.инж., број лиценце: 350 7686 04 из регионалног центра Београд;
 9. Зоран Бошковић, дипл.грађ.инж, бројеви лиценци: 411 К836 18 из регионалног центра Београд;
 10. Андријана Томановић, дипл.грађ.инж, број лиценце: 310 Л052 12 из регионалног центра Београд;
 11. Звездана Савић, дипл. правник из Београда;
 12. Јовица Крстић, дипл. маш. инж., бројеви лиценци: 430Д98909, 434И87814, 432Ј86916 из регионалног центра Бор;
 13. Нада Красић, дипл. пр. планер, број лиценце: 100015310 из регионалног центра Чачак;
 14. Предраг Димитријевић, дипл. инж. геод, бројеви лиценци: 372285303, 201019203, 471170603 из регионалног центра Крагујевац;
 15. Мирјана Маринковић Габарић, дипл. пр. планер, бројеви лиценци: 100014510, 201053603 из регионалног центра Крагујевац;
 16. Јасмина Митић Стојановић, дипл. маш. инж., бројеви лиценци: 330230703, 430А42406, 332Ј96311, 381091213 из регионалног центра Ниш;
 17. Иван Станковић, дипл. маш. инж., бројеви лиценци: 330725204, 430697904, 333К23211, 381113414, 332Р11116 из регионалног центра Ниш;
 18. Лаза Вукобрат, дипл, грађ. инж., бројеви лиценци: 410879705, 314С39905, 310О20515, 414В04507, 315141203, 415059103 из регионалног центра Суботица;
 19. Новица Бајагић, дипл. маш. инж., бројеви лиценци: 330811804, 430330403, 434Ј44615 из регионалног центра Суботица;
 20. Светозар Клајић, дипл. грађ. инж., бројеви лиценци: 415016103, 315047503, 410786304, 202091806, 316И03509, 314Л71712 из регионалног центра Ваљево;
 21. Магдалена Савић, дипл. пр. планер, број лиценце: 110П01722 из регионалног центра Краљево;
 22. Горан Срећковић, дипл. маш. инж., бројеви лиценци: 330Ф24507; 461М01522 из регионалног центра Краљево;
 23. Љиљана Јелисавац, дипл. грађ. инж., бројеви лиценци: 310А52004, 410771404 из регионалног центра Пожаревац;
 24. Бранко Мијановић, дипл. инж. техн., бројеви лиценци: 475К17016, 371П04616 из регионалног центра Нови Сад;
 25. Драгољуб Гвозденац, дипл. маш. инж., бројеви лиценци: 330295803, 332849504, 430669504, 381008912 из регионалног центра Нови Сад.