Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Врање (Ниш)

Адреса канцеларије: Цара Душана 7а, Врање
Телефон/Факс: (017) 405-215
E-mail: ingkomvr@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 13:30 до 14:00
Референт за административно техничке послове: Бисерка Костић Златанов
Канцеларија је почела са радом 01.12.2004. године.

Регионална канцеларија Врање припада подручју региона Ниш

Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Врање омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.