Регионалне канцеларије

Регионална канцеларија Суботица

Адреса канцеларије: Корзо 1, Суботица
Телефон/Факс: (024) 671-525
Telefon 2: (066) 820-3401
E-mail: ingkomsu@ingkomora.rs
Радно време: од 08:00 до 16:00 часова
Пауза: од 10:00 до 10:30
Технички секретар регионалног центра: Нада Вукмирица
Ради бржег и једноставнијег сервисирања и пружања услуга члановима Коморе са регионалног центра, у регионалној канцеларији Суботица омогућено је издавање потврда везаних за статус члана Коморе, увид у евиденцију чланарине, као и подршка изради личних презентација чланова Коморе.