10.04.2024.

KOНФEРEНЦИJA "СAВРEМEНA ГРAЂEВИНСКA ПРAКСA 2024"

Друштвo грaђeвинских инжeњeрa Нoвoг Сaдa и oвe гoдинe oргaнизуje трaдициoнaлну кoнфeрeнциjу "Сaврeмeнa грaђeвинскa прaксa 2024", кoja ћe сe oдржaти 6. и 7. jунa у хoтeлу “Бoркoвaц“ у Руми.

Кoнфeрeнциja je пoсвeћeнa aктуeлним прoблeмимa у oблaсти грaђeвинaрствa и мoгућнoстимa примeнe сaврeмeних мeтoдa прoрaчунa и грaђeњa у свaкoднeвнoj инжeњeрскoj прaкси.

Прeдaвaчи су eминeнтни стручњaци из oблaсти грaђeвинaрствa, eкспeрти, нaучни истрaживaчи, инжeњeри и млaди дoктoрaнди из зeмљe и инoстрaнствa.

У склaду сa aктуeлним дeшaвaњимa у зeмљи и свeту нa кoфeрeнциjи сe свaкe гoдинe oргaнизуjу панел дискусије. Oвe гoдинe, oргaнизaтoри су oдaбрaли изузeтнo aктуeлнe тeмe: “Oтпaд oд грaђeњa и рушeњa – прeтњa или приликa” и "Кaкo ћe изглeдaти кoнтрoлa извoђeњa бeтoнских рaдoвa нaкoн усвajaњa нaциoнaлнoг дoдaткa зa стaндaрд EН 13670 – Извођење бетонских конструкција“.

Прву информацију у вези конференције (оквирни програм, котизација, хотелски смештај и др.) можете преузети овде.

Приjaву учeшћа можете преузети овде.

04.04.2024.

37. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС О ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ – ПРОЦЕСИНГ '24

У организацији Друштва за процесну технику при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), а у суорганизацији Машинског факултета у Београду – Катедре за процесну технику и Привредне коморе Србије и уз подршку Инжењерске коморе Србије, 37. Међународни конгрес о процесној индустрији – Процесинг '24 одржаће се од 29. до 31. маја 2024. године у просторијама Привредне коморе Србије, у Београду, Ресавска 13–15.

Процесинг '24 је догађај од значаја за све учеснике из научноистраживачких организација, процесне индустрије, енергетике, технологије и менаџмента квалитета и стандардизације. Кроз разноврсне теме, панел сесије (округле столове) и умрежавање са стручњацима, овај конгрес омогућава размену знања и идеја, промовише иновације и доприноси унапређењу индустријских процеса и пракси.

Учешће на скупу је без котизације, али уз обавезну пријаву и то можете учинити путем линкa: https://forms.office.com/e/NSSgvhZSti

Програм и упутство за пријављивање радова за Процесинг '24, као и детаљније информације, налази се на сајту СМЕИТС-а чему лако можете приступити путем следећег линка: http://smeits.rs/?file=00517

21.03.2024.

ТРЕЋА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ "ГУБИЦИ ВОДЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ВОДОСНАБДЕВАЊА"

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије, а у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду, ЈВП Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, Инжењерском академијом Србије, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, уз подршку Привредне коморе Србије – Удружења за комуналне делатности и Инжењерске коморе Србије, а под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије одржаће се Трећа конференција са међународним учешћем "Губици воде у систему јавног водоснабдевања", 14. јуна 2024. године у Дому инжењера „Никола Тесла“ у Београду, Кнеза Милоша 9/3.

Основни циљ конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и стручног рада, као и размена идеја и искустава стручњака из ове области планирања, изградње и управљања водоводним системима, са нагласком на управљање губицима воде.

Детаљније информације о конференцији можете погледати овде.

Пријаву за учешће на конференцији можете преузети овде.

20.03.2024.

НАЦИОНАЛНИ УРБАНИ ФОРУМ

Идући у сусрет дванаестом по реду Светском урбаном форуму који ће се одржати у Каиру, у новембру 2024. године, Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републикe Србијe, Град Ниш, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије, у партнерству са Канцеларијом резидентног координатора Уједињених нација у Србији, Програмом Уједињених нација за насеља – УН Хабитатом и Светском банком, уз подршку Научно-технолошког парка у Нишу и Швајцарске организације за економску сарадњу, организују Национални урбани форум који ће се одржати 11. и 12. априла 2024. године у Научно-технолошком парку у Нишу.

Национални урбани форум, који између осталог представља припрему националних актера за учешће на Светском урбаном форуму, окупиће велики број учесника из јавног и приватног сектора, академске заједнице, научно-истраживачких установа, цивилног друштва, привреде, међународних институција, као и госте из иностранства. Тема форума је „Локализација циљева одрживог развоја и праћење урбаног развоја у Републици Србији”.

13.03.2024.

НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП „АКТУЕЛНИ ТРЕНДОВИ У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА“

Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, Институт за испитивање материјала  ИМС – Београд и Грађевински факултет Универзитета у Београду, а у сарадњи са Инжењерском комором Србије организују научно-стручни скуп „Актуелни трендови у области грађевинских материјала и конструкција“. Скуп ће се одржаћи у петак, 10. маја 2024. године у Институту ИМС у Београду.

Програм скупа, информације о котизацији као и друге информације можете погледати овде.

Пријаву за скуп можете послати најкасније до 30. априла 2024. године, а обрасцу за пријаву можете приступити овде.

27.02.2024.

ЈУБИЛАРНИ 10. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ- "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА"

У организацији Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета Универзитета у Београду, а у сарадњи са Градом Пиротом, одржаће се јубиларни 10. Научно-стручни скуп са међународним учешћем на тему „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља". Јубиларни скуп биће одржан у периоду од 17. до 19. октобра 2024. године у Пироту.

Традиционално, у оквиру скупа биће приказана и изложба „Планерска умрежавања 5“.

Организатори ће ускоро објавити и I Информацију са темама скупа, роковима и осталим важним детаљима.

23.02.2024.

13. МЕЂУНАРОДНО НАУЧНО-СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ ,,ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА" 2024. - ПРВА ИНФОРМАЦИЈА

Савез грађевинских инжењера Србије, Институт за испитивање материјала (Институт ИМС Београд), Министарство науке, технолошког развоја и иновација и Инжењерска комора Србије, а у сарадњи са Ading doo Beograd, који је уједно и генерални спонзор, организују 13. Међународно научно‐стручно саветовање „Оцена стања, одржавање и санација грађевинских објеката“. Саветовање ће се одржати у Врњачкој Бањи у периоду од 19. до 21. јуна 2024. године.

Прво обавештење и позив за пријаву радова можете погледати овде

Прелиминарну пријаву за Саветовање можете преузети овде, а упутство за ауторе овде.

20 godina inženjerske izuzetnosti

20 ГОДИНА ИНЖЕЊЕРСКЕ
ИЗУЗЕТНОСТИ

Огласи за посао

Најчешћа питања

Сви обрасци на једном месту

База прописа

Сарадња са међународним и струковним организацијама

Фотогалерија