КОНТАКТИ

 

МАЈА ПРГИН
(011) 655 7429

АРХИТЕКТОНСКА СТРУКА
strucni_arh@ingkomora.rs

МАШИНСКА СТРУКА
strucni_mash@ingkomora.rs

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗГРАДА
strucni_ee@ingkomora.rs

САОБРАЋАЈНА СТРУКА
strucni_saobr@ingkomora.rs

 

ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ

(011) 655 7416

ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
strucni_gradjk@ingkomora.rs

ПУТЕВИ И ЖЕЛЕЗНИЦЕ
strucni_gradjpz@ingkomora.rs

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ
strucni_gradjtg@ingkomora.rs

ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
strucni_eltel@ingkomora.rs

ЕНЕРГЕТИКА
strucni_eleng@ingkomora.rs

ТЕХНОЛОШКА СТРУКА
strucni_tehnl@ingkomora.rs

 

ГОЛУБ ГАРОВИЋ

(011) 655 7414

УРБАНИЗАМ
strucni_urb@ingkomora.rs

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
strucni_plan@ingkomora.rs

ХИДРОТЕХНИКА
strucni_gradjh@ingkomora.rs

ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
strucni_arh@ingkomora.rs

ВОДОПРИВРЕДА ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА
strucni_vodop@ingkomora.rs

МЕЛИОРАЦИЈЕ
strucni_mel@ingkomora.rs

ГЕОДЕЗИЈА
strucni_geod@ingkomora.rs