Промовисање на манифестацијама које Комора организује или на којима наступа

ПРОМОВИСАЊЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА КОЈЕ КОМОРА ОРГАНИЗУЈЕ, ИЛИ НА КОЈИМА НАСТУПА

Промовисање привредних субјеката кроз учешће односно одржавање краћег предавања или презентације на нашим традиционалним манифестацијама: „Сусрети просторних планера Србије", „Дани машинских инжењера Србије", „Архитектонско-урбанистички форум" или на наступима Коморе на сајмовима и другим скуповима од интереса за струку и чланство Коморе.