ИКС 5 пакет услуга

ИКС 5 ПАКЕТ УСЛУГА

У оквиру ИКС 5 Пакета услуга добија се следеће: одржавање презентације производа и услуга или предавања у просторијама Коморе у Београду, Новом Саду, Нишу, Суботици, Пожаревцу, Чачку, Ваљеву, Краљеву, Крагујевцу и Бору (уз могућност одржавања презентације или предавања путем интернета) + коришћење опреме + слање електронског позива циљним групама  + вест на насловној страни сајта Коморе, седам дана пре одржавања презентације или предавања + административно-техничка подршка особља Коморе.