Оглашавање у информативном гласилу „Гласник Инжењерске коморе Србије“

ОГЛАШАВАЊЕ У ИНФОРМАТИВНОМ ГЛАСИЛУ КОМОРЕ

Оглашавање у нашем информативном гласилу „Гласник Инжењерске коморе Србије”, који се у електронској форми шаље свим члановима Коморе.

Сваки број Гласника поставља се на сајту у електронском облику, где оглас компаније трајно остаје.

Издање се у електронском формату дистрибуира на више од 17000 адреса наших чланова: архитеката, инжењера грађевинске, електро, машинске, осталих техничких струка и просторних планера, и на око 300 адреса фирми које послују у области инжењерства, а са многима од њих Комора има дугогодишње успешно пословање.