Оглашавање у информативном гласилу „Гласник Инжењерске коморе Србије“

ОГЛАШАВАЊЕ У ИНФОРМАТИВНОМ ГЛАСИЛУ КОМОРЕ

Огласите се у нашем информативном гласилу „Гласник Инжењерске коморе Србије“ који се шаље нашим члановима, али и институцијама, сруковним удружењима и организацијама и фирмама из области инжењерства. Сваки број Гласника постављамо на нашем сајту, где ваш оглас трајно остаје, што је, свакако, прилика за промовисање компаније и њених производа и услуга, ступање у контакт са потенцијалним клијентима, пословним партнерима, купцима, као и прилика за допринос реномеу бренда и директно или индиректно увећање продаје.