Услови за стицање лиценци за страна лица

Окачити документ у наставку на српском и енглеском језику: УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА СТРАНА ЛИЦА