Изборна листа кандидата за изборе чланове већа матичних секција свих регионалних центара

  1. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА СУБОТИЦА
  2. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА НОВИ САД
  3. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД
  4. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ПОЖАРЕВАЦ
  5. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ВАЉЕВО
  6. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК
  7. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ
  8. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА КРАЉЕВО
  9. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА БОР
  10. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЕЋА МАТИЧНИХ СЕКЦИЈА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА НИШ