Мировање чланства

МИРОВАЊЕ ЧЛАНСТВА У ИНЖЕЊЕРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ

У складу са чланом 13. Статута Инжењерске коморе Србије, члан Коморе може поднети захтев да му чланство у Комори мирује.

За време мировања чланства у Комори, члану мирују сва права и обавезе које проистичу из чланства.

Решење о мировању чланства доноси Управни одбор у складу са општим актом којим се утврђују услови за остваривање права на мировање.

Мировање почиње да тече од дана доношења решења о мировању чланства.

Одлука о утврђивању услова за остварење права на мировање чланства у Инжењерској комори Србије

Захтев за мировање чланства у Инжењерској комори Србије

radnici na gradilistu