ИНФОРМАЦИЈЕ О ЧЛАНАРИНИ

Датум доспећа уплате чланарине за текућу годину је датум (дан и месец) када је члану Коморе издата прва лиценца, односно датум (дан и месец) Одлуке Управног одбора Коморе о пријему у чланство. Без обзира на број лиценци које члан поседује, врши се уплата само једне чланарине.

Годишња чланарина износи 9.500,00 динара.

Текући рачун Коморе је 160-40916-33

У позиву на број пише се 05-број било које припадајуће лиценце (пример: 05-300K00108)

Модел уплатнице

Све информације везане за чланарину можете добити на следеће бројеве телефона: (011)655-7423, (011)655-7424, (011)655-7425 или (011)655-7426.

radnici na gradilistu