OДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФРЕНЦИЈА ЗЕЛЕНА АГЕНДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН

OДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФРЕНЦИЈА ЗЕЛЕНА АГЕНДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН

Главне теме конференције повезане су са смерницама Европске комисије за имплементацију Зелене Агенде у земљама Западног Балкана – декарбонизација, циркуларна економија, смањење загађења, одржива производња хране и заштита биодиверзитета.  Поред пет кључних области посебна пажња посвећена је просторном планирању, као једном од књучних инструмената за имплементацију Агенде, као и младим истраживачима, њиховим радовима и могућностима за развој предузетништва.

Аутори апстраката (више од 60 апстраката, преко 200 аутора из 13 држава) презентованих на конференцији покривају широк дијапазон научних области, а њихови радови представљају вредан допринос разумевању раличитих перспектива и приступа имплементацији Зелене Агенде. Презентована истраживања и динамичне дискусије отвориле су бројна питања и надамо се одговоре на иста у периоду пред нама. Презентовани примери добре праксе, бројна стратешка документа, пропјекти, анализе и др. водили су ка квалитетним закључцима конференције који ће у будућности бити коришћени за за будућа истраживања али и успешну имплементацију Зелене Агенде на Западном Балкану.

Књига апстраката (PDF)

Теме: 

Тема 1: Чисти извори енергије и климатске промене

Тема 2: Према циркуларној економији

Тема 3: Смањење загађења ваздуха, воде и земљишта

Тема 4: Одржива пољопривреда и производња хране

Тема 5: Заштита биодиверзитета и екосистема

Тема 6: GreenFORCE – Зелена агенда и просторно планирање

Тема 7: Радови младих истраживача

 

Текст, фотографија и PDF публикацијa преузети са www.gef.bg.ac.rs.