У ПРИПРЕМИ ЈЕ 49. БРОЈ ГЛАСНИКА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

У ПРИПРЕМИ ЈЕ 49. БРОЈ ГЛАСНИКА ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Редакција Гласника Инжењерске коморе Србије почиње са прикупљањем прилога за нови број Гласника.

Уколико сте у могућности и желите да пишете за нови број Гласника, уколико желите да своје колеге и ширу јавност упознате са актуелном темом из домена ваше струке, представите своје идеје и нека нова решења, своје прилоге нам можете послати електронским путем на адресу: redakcija@ingkomora.rs.

Рок за слање прилога: 20. јул 2023. године

Такође, привредним субјектима нудимо могућност промоције производа и/или услуга, као  сигуран и непосредан начин да њихова порука стигне до уско одређене интересне групе, инжењера различитих струка, чланова Инжењерске коморе Србије и до струковних организација којима би њихови производи и услуге могли бити потребни, али и других фирми са којима би могли остварити успешну пословну сарадњу

Позив на сарадњу на изради 49. броја Гласника са детаљнијим упутствима можете погледати овде.

Понуду за оглашавање у 49. броју Гласника са детаљнијим информацијама можете погледати овде.