XXXIV САБОР ГЕОДЕТА СРБИЈЕ

XXXIV САБОР ГЕОДЕТА СРБИЈЕ

Савез геодета Србије организује XXXIV Сабор геодета, посвећен новим могућностима и изазовима са којима се струка суочава, који ће се одржати од 15. до 17. септембра 2023. године у Брзећу.

Са циљем свеобухватне интеграције геодезије, у оквиру радног дела сабора биће речи о интеграцији геодезије са осталим струкама, интеграцији различитих извора података и мерних технологија, интеграцији података у информационе системе и сервисе и интеграцији младих кадрова у савремену привредну праксу.

Детаљније информације можете погледати на интернет страници: https://savezgeodeta.rs/aktuelnosti/program-sabora