ЈАВНИ ПОЗИВ – КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ РАНКО РАДОВИЋ

ЈАВНИ ПОЗИВ – КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ РАНКО РАДОВИЋ

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС), као оснивач, и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урбанистички завод Београда, Инжењерска комора Србије, Радио-телевизија Србије, као суоснивачи – објављују Јавни позив – конкурс за доделу Награде Ранко Радовић.

Конкурс траје од 1. септембра до 16. октобра 2023. године.

Награда је основана са циљем да подстиче, развија и афирмише критичко-теоријску мисао у области архитектуре и архитектонско стваралаштво и биће додељена за: критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години, као и у текућој години до датума доделе награде (критике, есеји, књиге, предавања и писана реч уопште), затим за реализовано архитектонско дело довршено у претходној календарској години, као и у текућој години до датума доделе награде и за телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације реализоване у претходној календарској години, као и у текућој години до датума доделе награде.

Правилник Награде Ранко Радовић, елементи конкурса и електронски формулар за пријаву на конкурс за доделу Награде Ранко Радовић налазе се на веб-адреси: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm