АГРОБИЗНИС, ХРАНА И РУРАЛНА ПОДРУЧЈА – ПЕРСПЕКТИВЕ И ИЗАЗОВИ АГЕНДЕ 4.0

АГРОБИЗНИС, ХРАНА И РУРАЛНА ПОДРУЧЈА – ПЕРСПЕКТИВЕ И ИЗАЗОВИ АГЕНДЕ 4.0

Поводом прославе 60 година постојања, Одсек за агроекономију Пољопривредног факултета Универзитета у Београду организује симпозијум под називом: „Агробизнис, храна и рурална подручја – перспективе и изазови агенде 4.0“, који ће се одржати 21. и 22. септембра 2023. године на Пољопривредном факултету у Београду.

Циљ Симпозијума је размена најновијих теоријских и емпиријских искустава у решавању проблема пољопривреде и прехрамбене индустрије, као и других грана привреде у оквиру агроиндустријског комплекса, који на директан или индиректан начин утичу на рурална подручја и производњу хране у јеку четврте индустријске револуције.

Симпозијум ће бити и прилика за разматрање потенцијалних предлога за унапређење ефикасности коришћења ресурса у производњи и потрошњи хране, уз повећање напора да се раст пољопривредне производње раздвоји од деградације животне средине, чиме ће се дати допринос одрживом развоју.

Детаљније информације можете погледати путем линка:

https://agrif.bg.ac.rs/sr/najave/2023/03/simpozijum-agrobiznis-hrana-i-ruralna-podrucja-perspektive-i-izazovi-agende-4-0-prvi-poziv