16. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „iNDiS 2023"

16. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „iNDiS 2023"

Департман за грађевинарство и геодезију Факултета техничких наука из Новог Сада организује међународну научну конференцију „iNDiS 2023“, која ће се одржати 16. и 17. новембра 2023. године на Фрушкој гори.

Овогодишњи скуп биће посвећен следећим темама: Градитељство и пројектни менаџмент, Архитектура и урбанизам, Управљање ризицима од катастрофалних догађаја и пожара и Геодезија геоматика.

Рoк зa слaњe рaдoвa прoдужeн је дo 24. сeптeмбрa (10.09.).

Кoмплeтaн рaд мoжeтe пoслaти прeкo EasyChair систeмa путем линка: https://easychair.org/account/signin?l=oYSZ8voB8rsxCuL4b52lIJ

Треће саопштење са детаљнијим информацијама можете погледати овде.