38. МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ "ЕНЕРГЕТИКА 2023"

38. МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ "ЕНЕРГЕТИКА 2023"

Савез енергетичара организује традиционално међународно саветовање „ЕНЕРГЕТИКА 2023“, које ће се одржати од 12. до 15. септембра 2023. године на Златибору, са темом „Енергетска независност региона у светлу глобалних поремећаја – Нова реалност“.

 

Скуп ће бити посвећен изузетно занимљивим темама које се односе на обновљиве изворе енергије, суочавање конвенционалне енергетике са енергетском транзицијом, повезивање електроенергетског сектора са секторима грејања, транспорта и индустрије, електроенергетске мреже и тржишта у енергетици, енергетску ефикасност (домаћинства, комунални сектор, индустрија, зградарство...), затим на технологије за складиштење енергије, мултисекторске задатке у области унапређења животне средине на путу Републике Србије према ЕУ и на економска и регулаторно-развојна питања енергетског сектора.

 

Рок за доставу апстракта је 10. март 2023. године

 

Обавештење о прихватању абстраката: 20. март 2023. године

 

Достава радова за рецензију: 15. април 2023. године

 

Обавештење о рецензији и прихватању радова: 29. април 2023. године
 

Детаљније информације можете погледати овде