ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА „Струјање кроз цевоводе: Ревизија података и једначина за коефицијент трења, Локални отпори у цевоводима при ламинарном и турбулентном струјању, Једноставни модел за оптимизацију пречника цевовода“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА „Струјање кроз цевоводе: Ревизија података и једначина за коефицијент трења, Локални отпори у цевоводима при ламинарном и турбулентном струјању, Једноставни модел за оптимизацију пречника цевовода“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера машинске струке Регионалног центра Београд, организује видео пренос предавања: „Струјање кроз цевоводе: Ревизија података и једначина за коефицијент трења, Локални отпори у цевоводима при ламинарном и турбулентном струјању, Једноставни модел за оптимизацију пречника цевовода“

Видео пренос предавања ће се одржати у петак, 29. децембра  2023. године, са почетком у 10:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

98 пријављених od 1000 (+ 10 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Ана (Драгиша) Милутиновић дипломирани инжењер машинства
2 Милица (Стојан) Ђурић мастер инжењер машинства, мастер инжењер машинства
3 Никола (Стојан) Галић дипломирани машински инжењер
4 Јелена (Митар) Борота дипломирани машински инжењер
5 Спасоје (Ђура) Јуришин дипломирани машински инжењер
6 Горан (Радован) Манојловић дипломирани машински инжењер
7 Сафет (Реџеп) Адемовић дипломирани машински инжењер
8 Ненад (Добросав) Игрутиновић дипломирани машински инжењер
9 Милош (Зоран) Недељковић мастер инжењер машинства
10 Слободан (Милан) Тодоровић дипломирани машински инжењер