ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Решавање спорова у грађевинарству“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: “Решавање спорова у грађевинарству“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Београд, организује видео пренос предавања: “Решавање спорова у грађевинарству“.         

Видео пренос предавања ће се одржати у среду, 29. новембра 2023. године, са почетком у 14:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja

Списак пријављених

309 пријављених od 1000 (+ 10 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Тања (Лука) Ковачевић мастер инжењер архитектуре
2 Јелица (Видоје) Пашић Јовановић дипломирани инжењер архитектуре
3 Бранко (Светислав) Стефановић мастер инжењер архитектуре
4 Љубомир (Иван) Булић дипломирани инжењер архитектуре
5 Саша (Слободан) Жижа дипломирани инжењер архитектуре
6 Јелена (Драгутин) Ковачевић дипломирани инжењер електротехнике
7 Филип (Дијана) Којић мастер инжењер грађевинарства
8 Аљоша (Стеван) Лазиница дипломирани инжењер грађевинарства, мастер инжењер грађевинарства
9 Александар (Живислав) Јовановић дипломирани инжењер машинства
10 Клара (Петар) Драгојевић дипломирани грађевински инжењер