ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА „Пројектовање геодетских мрежа у инжењерству“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА „Пројектовање геодетских мрежа у инжењерству“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера осталих техничких струка Регионалног центра Београд, организује видео пренос предавања: „Пројектовање геодетских мрежа у инжењерству“  

Видео пренос предавања ће се одржати у петак, 22. децембра  2023. године, са почетком у 11:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja
Извор фотографије: интернет

Списак пријављених

56 пријављених od 1000 (+ 10 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Далибор (Душан) Чучак дипломирани грађевински инжењер
2 Софија (Мугурел) Наод дипломирани инжењер геодезије
3 Александра (Гордан) Милосављевић мастер инжењер грађевинарства
4 Младен (Милијанко) Петровић дипломирани инжењер геодезије
5 Марија (Ненад) Андрић мастер инжењер геодезије
6 Милорад (Радомир) Матић дипломирани грађевински инжењер
7 Тијана (Славко) Јакшић Царевић дипломирани грађевински инжењер
8 Милко (Цвијетин) Бошњачић дипломирани инжењер геодезије
9 Бранислав (Б.) Митровић дипломирани инжењер геодезије
10 Лидија (Јован) Петровић Стојановић специјалиста струковни инжењер грађевинарства