ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: „Грађевинске мере заштите од пожара“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА:  „Грађевинске мере заштите од пожара“

Инжењерска комора Србије - Веће матичне секције инжењера грађевинске струке Регионалног центра Краљево, организује видео пренос предавања: „Грађевинске мере заштите од пожара“.

Видео пренос предавања ће се одржати у четвртак, 13. јуна 2024.  године, са почетком у 13:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja
Извор фотографије: https://pixabay.com

Списак пријављених

314 пријављених od 1000 (+ 10 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Рејхан (Кемал) Караман дипломирани инжењер електротехнике
2 Владимир (Драгољуб) Јовић мастер инжењер грађевинарства
3 Зоран (Арса) Цветков струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства
4 Маријан (Јосип) Диздар дипломирани инжењер грађевинарства
5 Миона (Зоран) Шешевић мастер инжењер архитектуре
6 Милка (Душан) Јакшић дипломирани инжењер архитектуре
7 Александра (Ж.) Младеновић дипломирани грађевински инжењер
8 Наташа (Витомир) Јовановић мастер инжењер електротехнике и рачунарства
9 Никола (Драган) Цветић
10 Далибор (Душан) Чучак дипломирани грађевински инжењер