ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА „Прилог развоју метода архитектонског пројектовања школских зграда“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА „Прилог развоју метода архитектонског пројектовања школских зграда“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције архитеката Регионалног центра Нови Сад, организује видео пренос предавања: „Прилог развоју метода архитектонског пројектовања школских зграда“

Видео пренос предавања ће се одржати у среду, 27. децембра  2023. године, са почетком у 10:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja
Извор фотографије: интернет

Списак пријављених

139 пријављених od 1000 (+ 10 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Бранко (Јован) Србуловић дипломирани инжењер архитектуре
2 Милена (Тода) Дончев-Бачић дипломирани инжењер пејзажне архитектуре
3 Лидија (Јован) Петровић Стојановић специјалиста струковни инжењер грађевинарства
4 Бојан (Александар) Тешић дипломирани инжењер архитектуре
5 Дејана (Митко) Милошев мастер инжењер шумарства
6 Мирољуб (Душан) Животић дипломирани инжењер архитектуре
7 Синиша (Немања) Додић дипломирани инжењер технологије
8 Јелена (Ђорђе) Антић дипломирани инжењер архитектуре
9 Радованка (Мирко) Зец дипломирани инжењер архитектуре
10 Ристо (Секуле) Терзић дипломирани инжењер архитектуре