ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: „Могућност искоришћења отпада у енергетици“

ВИДЕО ПРЕНОС ПРЕДАВАЊА: „Могућност искоришћења отпада у енергетици“

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера електро струке Регионалног центра Нови Сад, организује видео пренос предавања: „Могућност искоришћења отпада у енергетици“

Видео пренос предавања ће се одржати у петак, 7. јуна  2024. године, са почетком у 13:00 часова.

Приjaвљивaњe зa предавање сe врши на интернет страници портала Коморе https://ingkomora.rs/predavanja
Извор фотографије: https://pixabay.com

Списак пријављених

124 пријављених od 1000 (+ 10 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Иван (Ратко) Артуков дипломирани машински инжењер, дипломирани машински инжењер
2 Горан (Иле) Иветић инжењер машинства
3 Шандор (Силвестер) Каваи дипломирани машински инжењер
4 Бранислав (Илија) Лужајић дипломирани машински инжењер
5 Душан (Борисав) Крстић дипломирани инжењер технологије
6 Михаило (Драги) Поповић дипломирани грађевински инжењер
7 Карољ (Коломан) Гергић дипломирани грађевински инжењер
8 Милица (Мирољуб) Пешић мастер инжењер грађевинарства
9 Игор (Владимир) Виславски дипломирани инжењер електротехнике
10 Наташа (Јордан) Сандић дипломирани инжењер архитектуре