СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА „НАПРЕДНА КГХ ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА“ КОМПАНИЈЕ LG ELECTRONICS

СТРУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА „НАПРЕДНА КГХ ИНЖЕЊЕРСКА РЕШЕЊА“ КОМПАНИЈЕ LG ELECTRONICS

Кoмпaниja LG Electronics, сектор климатизација oдржaћe стручну прeзeнтaциjу на тему „Напредна КГХ инжењерска решења“ у Рeгиoнaлнoj кaцeлaриjи Инжeњeрскe кoмoрe Србиje у Субoтици, у улици Корзо 1, у четвртак 14. септембра 2023. гoдинe с пoчeткoм у 14:30 чaсoвa.

Стручна презентација је намењена члановима Инжењерске коморе Србије који припадају Регионалном центру Суботица и то ижењерима машинске струке, како пројектантима, тако и извођачима као и ижењерима који су носиоци лиценце за енергетску ефикасност зграда.

Између осталог, учесници ће моћи да се упознају и са LG програмима за избор и симулацију рада и потрошње енергије. Циљ LG Electronics презентације је унапређење знања из области директне експанзије и примене топлотних пумпи што резултира скраћење времена пројектовања КГХ система и повећање квалитета инсталација.

Предавачи: Ненад Чрнила, маш. инж., руководилац пројеката и Андреј Чрнила, дипл. маш. инж., инжењер техничке подршке.

Уколико сте заинтересовани да присуствујете стручној презентацији, можете се пријавити путем имејла: ingkomsu@ingkomora.rs или телефона: (024) 671-525.

Контакт особа: Нада Вукмирица, технички секретар Регионалног центра Суботица.

Напомена: Пријављивање је обавезно, број места је ограничен.