ОДЛАЖЕ СЕ Стручна посета спeциjaлном рeзeрвaту прирoдe „Зaсaвицa“

ОДЛАЖЕ СЕ Стручна посета спeциjaлном рeзeрвaту прирoдe „Зaсaвицa“

Стручна посета спeциjaлном рeзeрвaту прирoдe „Зaсaвицa“, која је била планирана да се одржи у организацији Инжењерске коморе Србије – Већа Матичне секције инжењера осталих техничких струка Регионалног центра Ниш, у среду, 12. јуна  2024. године, са почетком у 07:30 часова, одлаже се до даљег.

Извор фотографије: https://pixabay.com

Списак пријављених

3 пријављена od 17 (+ 3 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Лидија (Душан) Стефановић Николић дипломирани инжењер архитектуре
2 Мирјана (Мирољуб) Ивановић дипломирани инжењер архитектуре
3 Милан (Ранко) Глишић дипломирани инжењер саобраћаја