Стручна посета фирми „Podgorina Frucht“ у Осечини

Стручна посета фирми „Podgorina Frucht“ у Осечини

Инжењерска комора Србије – Веће Матичне секције инжењера машинске струке Регионалног центра Ваљево организује Стручну посету фирми „Podgorina Frucht“ у Осечини.

Стручна посета ће се одржати у среду 15. маја 2024.године са почетком у 12:00 часова.

Приjaвљивaњe зa стручну посету сe врши на интернет страници портала Коморе.

Списак пријављених

6 пријављених od 30 (+ 6 резерва)
Број Име и презиме Звање
1 Љубиша (Томислав) Вујетић дипломирани инжењер електротехнике
2 Милован (Милорад) Драјић дипломирани машински инжењер
3 Дарко (Живота) Ранковић дипломирани машински инжењер
4 Драган (Милета) Чикарић дипломирани машински инжењер
5 Живко (Љубомир) Даниловић дипломирани инжењер електронике
6 Марко (Ђорђе) Воштић дипломирани инжењер машинства