ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ КРОЗ ЦЕОП ОДРЖАНО У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ КРОЗ ЦЕОП ОДРЖАНО У ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

За  потребе запослених у ЈП „Путеви Србије“, као и за сараднике овог предузећа који учествују на свим важним инфраструктурним пројектима у нашој земљи, одржано је предавање на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП.

Едукација је одржана 21. децембра 2023. године, у просторијама ЈП „Путеви Србије“ у Београду, у организацији Инжењерске коморе Србије - Комисије за припрему и реализацију серије предавања на тему поступка спровођења обједињене процедуре за издавање грађевинске дозволе кроз ЦЕОП.

Кроз предавање обрађене су области: Локацијски услови, Грађевинске дозволе и Употребне дозволе, а едукацију је пратила велика активност учесника у дискусији.

Галерију фотографија можете погледати овде.