Научна конференција са међународним учешћем „Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине“ - прво саопштење и позив

Научна конференција са међународним учешћем  „Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине“ - прво саопштење и позив

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије и Инжењерске академије Србије, у сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду, Институтом за технологију нуклеарних и других минералних сировина и Инжењерском комором Србије, одржаће се Научна конференција са међународним учешћем „Индустрија 4.0 у циркуларној економији и заштити и опоравку животне средине”, 15. децембра 2023. године у Дому инжењера „Никола Тесла”, у Београду.

Конференција се одржава под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Циљ Конференције је приказ резултата истраживања и практичних инжењерских решења у областима циркуларне економије и индустрије 4.0. Сагледаће се до ког нивоа се дошло у развоју концепта развоја циркуларне економије и у којој мери технике и технологије индустрије 4.0 могу подстаћи бржи развој тог концепта. Преласком са линеарног на концепт циркуаларне економије обезбеђују се значајне предности у смислу: заштите природних ресурса и животне средине, штедња енергије, повећање запослености, као и  унапређења иновтивности и конкурентности економије. Оцениће се да ли су индустрија 4.0 и циркуларна економија кључни стубови развоја зелене економије и одрживог развоја друштва.

Kонференције обухвата следеће теме: Циркуларна економија и одржив развој, Индустрија 4.0 у циркуларној економији, Индустрија 5.0 у циркуларној економији, Зелена економија и зелено инжењерство, „Blook-chain” технолгија у циркуларној економији, Циркуларни производи и услуге, Рециклажа и производи од рециклираног материјала, Савремене еколошке технологије и циркуларна економија, Стандардизација, предузетништво и иновације у циркуларној економији, „LEAN” у циркуларној економији.

Прво саопштење о Конференцији можете преузети овде.

Пријаву за учешће на Конференцији можете преузети овде.