21 ГОДИНУ УЗ СТРУКУ

21 ГОДИНУ УЗ СТРУКУ

Инжењерска комора Србије данас обележава 21 годину свог постојања и рада, од којих је свака, без изузетка, била посвећена инжењерима свих струка. Као струковној организацији која броји преко 17.000 чланова, приоритет нам је ослушкивање њихових професионалних потреба и, у складу са тим, обезбеђивање што бољих услова за рад и прилика за усавршавање, јер су управо чланови смисао постојања Коморе и инспирација слогана „Укрштамо путеве струке“.

Године за нама обојене су планским грађењем „Куће свих инжењера". Темељ који је постављен пре тачно двадесет и једну годину издржао је и превазишао разне изазове, али је, са друге стране, са лакоћом надограђиван оним што се препознаје као квалитет и добра пракса. Као и појединца, искуство је то које обликује Инжењерску комору Србије, а време је дефинише.

Инжењерска комора Србије развијала се и као друштвено одговорна организација, зато је и карактерише висок степен одговорности коју годинама уназад несебично доказује кроз помоћ у тешким ситуацијама, али и кроз тежњу да својим активностима допринесе одрживом развоју и побољшању квалитета животне средине.

Прошле године обележено је 20 година постојања и рада Коморе, када је истакнуто да ће наставити да расте и да се развија у свом инжењерском  делокругу. За само једну годину Комора је суверенија, још више утемељена на својим делима и препознатљива по високом реномеу.

Комора данас својим члановима обезбеђује Полису осигурања од професионалне одговорности, промоцију кроз регистре лиценцираних лица, али и бројне бесплатне стручне едукације које спроводе еминентни стручњаци. Приступ бази прописа, читање стандарда и евркодова је још једна додатна погодност, а у важној је спрези са професионалним усавршавањем инжењера.

Такође, Комора интензивно ради и на доприносима инжењерској струци као таквој, што постиже изузетно успешном сарадњом са струковним институцијама, удружењима и организацијама, у виду заједничке огранизације и међусобне подршке при реализацији различитих скупова, који су, сигурно, кључна места за размену идеја и директно вођење сваке струке напред, односно у корак са временом и потребама данашњег друшва.

Уз огромну захвалност свим члановима на указаном поверењу и свим сарадницима на подршци, Комора вас позива да наставимо да корачамо заједно.

За успешне године за нама, за оне које тек предстоје, за нове планове и низање нових успеха, за остваривање циљева, за пут ка професионалном задовољству чланова Коморе и побољшање положаја инжењерске струке,

Живели!