Свечано отварање регионалне канцеларије у Суботици 3.10.2007.

otvaranjerksu_1

otvaranjerksu_1

otvaranjerksu_2

otvaranjerksu_2

otvaranjerksu_3

otvaranjerksu_3

otvaranjerksu_4

otvaranjerksu_4

otvaranjerksu_5

otvaranjerksu_5

otvaranjerksu_6

otvaranjerksu_6

otvaranjerksu_7

otvaranjerksu_7

otvaranjerksu_8

otvaranjerksu_8

otvaranjerksu_9

otvaranjerksu_9