Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије, Београд 14.06.2023. године

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 2

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 2

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 1

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 1

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 7

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 7

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 8

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 8

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 9

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 9

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 5

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 5

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 10

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 10

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 4

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 4

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 6

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 6

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 3

Свечана академија поводом 20 година Инжењерске коморе Србије 3