Осма редовна седница Скупштине Инжењерске коморе Србије, 15.12.2022., Београд, просторије Инжењерске коморе Србије

20221215_skupstinaIKS_3

20221215_skupstinaIKS_3

20221215_skupstinaIKS_10

20221215_skupstinaIKS_10

20221215_skupstinaIKS_4

20221215_skupstinaIKS_4

20221215_skupstinaIKS_8

20221215_skupstinaIKS_8

20221215_skupstinaIKS_6

20221215_skupstinaIKS_6

20221215_skupstinaIKS_5

20221215_skupstinaIKS_5

20221215_skupstinaIKS_1

20221215_skupstinaIKS_1

20221215_skupstinaIKS_7

20221215_skupstinaIKS_7

20221215_skupstinaIKS_2

20221215_skupstinaIKS_2

20221215_skupstinaIKS_9

20221215_skupstinaIKS_9